De digitale fabriek: hype of noodzaak?

Smart Industry, Industry 4.0, Digital Manufacturing. De laatste tijd wordt er veel geschreven en gesproken over “de digitale fabriek”. Een fabriek waar alles papierloos en geheel geautomatiseerd verloopt. Hoe realistisch is die digitale fabriek en in hoeverre is het noodzakelijk voor productiebedrijven om dit (snel) te realiseren? Twee vragen waar we hier verder op ingaan.

Hoe realistisch is de digitale fabriek?

Om deze vraag te beantwoorden is het in de eerste plaats nodig om vast te stellen wat een digitale fabriek nu eigenlijk is. Dat is nog niet zo eenvoudig. De verschijningsvorm van een digitale fabriek is namelijk sterk afhankelijk van de branche waarin u actief bent. Zo stelt de voedingsmiddelenindustrie hele andere eisen aan de aansturing en controle van het proces dan bijvoorbeeld de apparatenbouw.

Het automatiseren van productie wordt steeds goedkoper

In het algemeen geldt dat in een digitale fabriek geen papier meer voorkomt. Gegevens worden er automatisch uitgewisseld tussen diverse systemen en apparaten, waarbij handelingen zo veel mogelijk geautomatiseerd verlopen. Belangrijke ontwikkelingen als robotisering en Internet of Things spelen daarbij een grote rol. Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat het automatiseren van productie steeds goedkoper en verregaander wordt.

Integratie van systemen wordt al op grote schaal toegepast

Uiteraard moeten op het vlak van bijvoorbeeld robotisering nog wel de nodige stappen gezet worden.

Aan de andere kant; iedereen die ooit de baxter in actie heeft gezien, weet dat robotisering ook voor het MKB niet ver weg meer is. Door nieuwe technieken is verregaande digitalisering nu steeds meer binnen handbereik.
De integratie van systemen – denk bijvoorbeeld aan kwaliteitssystemen, ERP-systemen en CAD/CAM-systemen – en de data uitwisseling tussen systemen en apparaten – denk aan de integratie tussen ERP, machines en weegbruggen – is eenvoudiger dan ooit. Sterker nog: We passen het al op grote schaal toe!

In hoeverre is de digitale fabriek noodzakelijk voor uw bedrijf?

Het antwoord is sterk afhankelijk van de branche waarin u opereert en uw concurrentiepositie op dit moment. Aan de andere kant: als gevolg van allerlei technologische ontwikkelingen wordt de wereld steeds kleiner. Concurrentie komt uit steeds meer hoeken van de wereld en het is cruciaal om uw organisatie daartegen te wapenen; door goedkoper en sneller te produceren en/of meer op basis van klantspecificatie kwaliteit te leveren. De technologie is tegenwoordig immers laagdrempelig beschikbaar. We zien in de praktijk de volgende resultaten van digitalisering:

1 Kortere doorlooptijden

Doordat bedrijfsgegevens eenvoudig beschikbaar zijn voor medewerkers én machines, vermindert de behoefte aan grootschalige, seriematige productie. Omstellen gaat steeds gemakkelijker en sneller, waardoor single piece production binnen handbereik komt. En daarmee kunt u ook sneller inspelen op hele specifieke klantvragen. Doorlooptijdreducties van meer dan 50% zijn geen uitzondering. Helemaal een mooi resultaat als u zich realiseert dat een doorlooptijdverkorting van 50% leidt tot een kostprijsverlaging van gemiddeld 15%!

2 Hogere leverbetrouwbaarheid

Door de koppeling van bijvoorbeeld voorraadgegevens en planningen aan de systemen van uw leveranciers en afnemers grijpen uw medewerkers minder vaak mis. Daarnaast zorgen de kortere doorlooptijden voor een hogere leverbetrouwbaarheid.

3 Hogere efficiency

Medewerkers zijn niet langer onnodig op zoek naar informatie die zich versnipperd door de fabriek of op kantoor bevindt. Alles is direct digitaal beschikbaar op hun werkplek. Ook zijn veel handelingen eenvoudig te automatiseren, zoals het overtypen van gegevens tussen verschillende systemen. Daardoor worden onproductieve uren tot een minimum beperkt.

4 Hogere kwaliteit

Een digitaliseringsslag zorgt voor een sterke vermindering van het aantal fouten dat wordt gemaakt. Instructies zijn direct beschikbaar en informatie komt uit één centrale database, waar iedereen bij kan die bepaalde informatie nodig heeft. Daarnaast wordt het meten van kwaliteit steeds eenvoudiger, waardoor het duurzaam verbeteren van de kwaliteit steeds makkelijker wordt.

5 Hogere klanttevredenheid

Met behulp van de digitale fabriek produceert u steeds meer op naar wens van de klant. Ook levertijden worden steeds nauwkeuriger bepaald. Daarnaast kunnen digitale systemen gemakkelijk integreren met die van uw klanten. Klanten worden bijvoorbeeld automatisch op de hoogte gebracht als hun producten gereed zijn en klaar staan voor transport. Automatische uitwisseling van serie- of batchgegevens, kwaliteitsgegevens en omgevingsvariabelen is uiteraard ook mogelijk en wordt vaak zeer op prijs gesteld door klanten.

6 Hogere medewerkerstevredenheid

Jonge mensen groeien op met de modernste technologieën. Ze zijn eraan gewend en beschouwen het ook als een voorwaarde om hun werk (goed) te doen. Werkt u nog “old school’, dan bent u automatisch minder aantrekkelijk voor jong talent. Goed(geschoold)e en tevreden medewerkers maken echt het verschil, ook voor uw organisatie!

Woon de lezing ‘De digitale fabriek’ bij tijdens het Business Software Event

De vraag of een transitie naar een digitale fabriek voor uw bedrijf noodzakelijk is, kunt u alleen zelf beantwoorden. Daarbij gaat het waarschijnlijk meer om de vragen in welke mate en met welke snelheid u gaat digitaliseren, dan om de vraag óf u er überhaupt mee aan de slag gaat.

Wij helpen u
graag verder!

088 456 1234

Afspraak maken

---