Internationale ambities?

Internationaal groeien in de voedingsindustrie: 2 interessante trends

De komende vijf jaar blijft de reële omzetgroei in de Nederlandse voedingsmiddelenmarkt naar verwachting onder de 1% per jaar. Die groei is in lijn met andere Noordwest-Europese landen, maar steekt schril af bij de groeipercentages van opkomende markten in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Wie streeft naar significante omzetgroei, doet er dus goed aan om die buiten Europa te zoeken.

Export om de koudwatervrees te overwinnen

Hoewel internationaal ondernemen dankzij vervagende grenzen laagdrempeliger dan ooit is, zijn er nog altijd haken en ogen. Voor ondernemers met koudwatervrees kan exporteren een geschikte eerste stap zijn in de richting van internationale groei. De omstandigheden daarvoor zijn gunstig. Zowel de omvang als de welvaart van de wereldbevolking zit in de lift. De vraag naar voedsel neemt gestaag toe en manifesteert zich vooral in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Kansen te over, aangezien het imago van voedsel uit Nederland goed is. Een belangrijke valkuil is echter dat u, door het succes van de export, ‘vergeet’ kennis op te doen van uw nieuwe afzetmarkten. De ontwikkelingen gaan snel, dus blijf alert.

Local for local

De groeimarkten die uw producten nu nog met veel enthousiasme importeren, staan daar over een paar jaar misschien heel anders tegenover. Naar mate de welvaart stijgt, nemen bijvoorbeeld ook lokale kennis, ondernemerschap en behoefte aan duurzaamheid toe. De verwachting is dat ‘local-for-local’ op den duur overal de trend zal worden. Lokaal inkopen, produceren én afzetten. De impact van transportkosten worden immers relatief steeds groter door de opkomst van nieuwe technieken zoals 3D printing en stijgende prijzen in wat nu nog lage-lonen-landen zijn.

Een mogelijke vervolgstap na een periode van export is daarom om de productie naar de (groei)markt te brengen. Feitelijk komt dat neer op het exporteren van kennis en best-practises, waarmee u een lokale vestiging opstart. Dankzij – alweer – nieuwe technologie zoals Internet of Things, cloud computing en goede consolidatie software is dat relatief eenvoudig te doen en goed te monitoren vanuit Nederland.

Internationale bulk óf specialisatie

Er is nog een andere ontwikkeling gaande, waarop u zou kunnen inspringen. Terwijl meer en meer voedsel lokaal wordt verhandeld, blijven voor andere producten juist groeiende internationale markten bestaan. Dit zijn enerzijds de zeer goedkope bulkgoederen en anderzijds juist specifieke, zeer hoogwaardige producten.

Om mee te kunnen in de bulkgoederen, zijn grote schaalvoordelen nodig. Wie die niet heeft, moet het dus zoeken in producten met veel toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld ten opzichte van wat er lokaal wordt geproduceerd op gebieden als voedselveiligheid, kwaliteit of duurzaamheid.

Internationale groei begint met schaalbare processen

Welke keuze u ook maakt, een internationale groeispurt begint met een gestroomlijnde bedrijfsvoering en schaalbare processen. Wie wereldwijd wil opereren zal ook op wereldwijde schaal moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Niet alleen omtrent voedselveiligheid, maar bijvoorbeeld ook qua financiën. Een solide bedrijfssysteem geeft het inzicht en overzicht dat nodig is internationale groei tot een succes te maken.

 • WMS met barcodescanning
 • THT-bewakingsgarantie en 100% traceability
 • Realtime stuurinformatie
 • Grip op materiaalplanning (MRP) en recepturen
Bakingrediënten producent Royal Steensma: "Voorraadbeheer en traceability zijn goed geregeld met WMS in Exact."
 • Wereldwijd realtime inzicht

  Yogi Tea groeit internationaal

  Lees meer
 • Voedingsbedrijven zoeken groei over zee

  Pernils Bufalvent kan voldoen aan de toenemende internationale vraag

  Lees meer
 • Wat is belangrijk binnen ERP?

  Alle bedrijfsgegevens beheren in één systeem, een must in de voeding.

  Lees meer

Wij helpen u
graag verder!

088 456 1234

Afspraak maken

---